Vietnam-Review-image
อาหาร ศิลปะและวัฒนธรรมเวียดนาม
ถ้าเทียบกับประเทศไทยถึงแม้ประเทศเวียดนามจะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็ตาม แต่กลับมีความแตกต่างในด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างสุดขั้ว สาเหตุเพราะเวียดนามในอดีตเคยถูกปกครองโดยจีนมาอย่างยาวนาน จนซึมซับอารยธรรม วัฒนธรรมของประเทศจีนมาจนมาก โดยเฉพาะด้านศิลปะของโบราณต่างๆ เช่น พระราชวัง วัด สุสาน เป็นต้น ซึ่งถ้าเราลองมองดูก็จะเห็นได้ว่ามันมีความคล้ายคลึงกัน
Read more.
Phong-Nha-Ke-Bang-
อุทยานแห่งชาติ Phong Nha-Ke Bang ที่สวยงาม
เวียดนาม เป็นอีกหนึ่งประเทศซึ่งมีความน่าสนใจจนต้องเดินทางไปเยือนให้ได้สักครั้ง เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวอันน่าสนใจมากมายหลากหลายประเภทให้คุณเลือกตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่แบบโบราณมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน รวมไปถึงแหล่งธรรมชาติซึ่งมีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ แปลกตา น่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย และในวันนี้เราจะขอนำเสนอ
Read more.
เทศการตรุษญวนปีใหม่ชาวเวียดนาม
คือประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวเวียดนาม หากอธิบายให้เห็นภาพก็มีลักษณะคล้ายกับตรุษจีนนั่นเอง เพราะหากย้อนไปในอดีตเวียดนามเคยตกเป็นเมืองขึ้นของจีนมาอย่างยาวนานนับพันๆ ปี จึงทำให้วัฒนธรรมทางความเชื่อการดำรงชีวิตรวมทั้งในเรื่องของภาษาล้วนได้รับอิทธิพลมาจากจีนทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นปฏิทินทางจันทรคติของทางเวียดนามจะตรงกับปฏิทินทางจันทรคติจีน ทำให้ตรุษญวน
Read more.
พระราชวังทังลองมรดกโลกที่เวียดนาม
พระราชวังแห่งนี้เรียกได้ว่ามีความไม่ธรรมดาซ่อนอยู่หลายอย่าง เริ่มแรกพระราชวังทังลองถูกจัดให้เป็น 1 ในมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม อันมีอายุอันเก่าแก่ยาวนานมามากกว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ Ly Viet เพราะฉะนั้นรูปแบบดีไซน์การก่อสร้างจึงมีความคล้ายคลึงกับป้อมปราการของจีนในสมัยศตวรรษที่ 7 พระราชวังอันมีอายุเก่าแก่และทรงคุณค่าแห่งนี้
Read more.
Festival-image-pic
Festival-photo-menu
เทศกาลสำคัญของชาวเวียดนามบูชากษัตริย์หุ่ง
เป็นการรำลึกถึงบุญคุณของเหล่าบรรพบุรุษ เทศกาลนี้เป็นพิธีเซ่นไหว้สักการบูชา ซึ่งจัดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณอันสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จัดขึ้นทุกวันที่ 10 เดือน 3 ตามจันทรคติ จากความยาวนานจึงทำให้เทศกาลบูชากษัตริย์หุ่ง เป็นกิจกรรมเกี่ยวพันธ์กับในเรื่องของวัฒนธรรมอันถือว่าทรงคุณค่าต่อชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก เพื่อตระหนักถึงรากเหง้า ช่วยปลุกใจแห่งความสามัคคีแน่นแฟ้นของชาวเวียดนามให้ดีขึ้น
Read more.
จตุรัสเวียดนามสุสานโฮจิมินห์
สถานที่แห่งนี้เป็นสุสานของอดีตผู้นำอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์คนหนึ่งของเวียดนาม สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ ณ กึ่งกลางของจัตุรัสบาสติงห์, ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่เขาได้อ่านคำประกาศอิสรภาพ ในวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1973 ซึ่งสุสานโฮจิมินห์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสุสานของเลนิน แต่ได้ทำการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบของเวียดนามเข้าไปด้วย
Read more.
อาหาร ศิลปะและวัฒนธรรมเวียดนาม
ถ้าเทียบกับประเทศไทยถึงแม้ประเทศเวียดนามจะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็ตาม แต่กลับมีความแตกต่างในด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างสุดขั้ว สาเหตุเพราะเวียดนามในอดีตเคยถูกปกครองโดยจีนมาอย่างยาวนาน จนซึมซับอารยธรรม วัฒนธรรมของประเทศจีนมาจนมาก โดยเฉพาะด้านศิลปะของโบราณต่างๆ เช่น พระราชวัง วัด สุสาน เป็นต้น ซึ่งถ้าเราลองมองดูก็จะเห็นได้ว่ามันมีความคล้ายคลึงกัน
Read more.
เทศกาลเต๊ดยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี
ชาวเวียดนามจะเรียกเทศกาลนี้ว่า Tết Nguyên Đán โดยจะเริ่มขึ้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนเข้าสู่ปีใหม่ จัดเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่อันสำคัญที่สุดของชาติเวียดนามเลยก็ว่าได้ ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 23 ของเดือน 12 เริ่มจากพิธีเซ่นไหว้ เต๋า กวน ซึ่งก็คือเทพเจ้าแห่งครัวนั่นเอง ของที่ใช้ในการเซ่นไหว้ก็มี ผลไม้สด อาหารทั้งคาวและหวาน รองเท้ารวมทั้งชุดแต่งกายแบบขุนนาง
Read more.